Az autizmus jellemző tünetei

  1. Minőségi sérülés a kommunikációban:

A beszélt nyelv késése vagy teljes hiánya.

A beszéd kezdeményezésének és fenntartásának zavara.

Szereotíp és repetitív nyelvhasználat.

Idoszinkráziás nyelvhasználat, neologizmák.

Nincs „mintha játék” vagy társas utánzáson alapuló játék.

 

2. Minőségi sérülés a társas interakciókban:

 Szemkontaktus hiánya.

Testtartás, gesztusok, mimika, érzelmek megértésének zavara.

 Kortársak elkerülése.

 Nincs élménymegosztás másokkal.

Társas és érzelmi kölcsönösség zavara.

 

3. Szűk jellegű repetitív és szterotíp érdeklődés, viselkedés:

Korlátozott és beszűkült érdeklődési kör.

Kényszeres ragaszkodás.

Mozgásos manírok.

Tárgyak részleteiben való tartós elmélyedés.

 

Ezeken a fő területeken kívül még vannak olyan jellegzetességek,

amelyek a triász egyetlen csoportjába sem sorolhatók be, de jellemzők

az autistákra:

Túlzott, gyengédebb érzékenység bizonyos ingerekre.

Egyenetlenség a képességekben.

Szigetszerű képességek.

Kiegészítő információk